NL / EN

Kerngegevens

Kerngegevens

Nijdam Advocatuur biedt specialistisch juridisch advies op het gebied van fusies & overnames en ondernemingsrecht. Hieronder vind je informatie over het kantoor:

Kantoorinformatie

Nijdam Advocatuur B.V.
Kieler Bocht 15B
9723 GA Groningen

KvK: 92215203
BTW: NL.8659.37.679.B.01
T +31 50 317 1708
E info@nijdamadvocatuur.nl

Disclaimer

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. De intellectuele eigendomsrechten van deze site komen toe aan Nijdam Advocatuur. Informatie op deze site mag niet zonder toestemming van Nijdam Advocatuur worden gebruikt.

Identificatieplicht

Nijdam Advocatuur handelt in overeenstemming met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond daarvan moeten wij klanten identificeren voordat wij bepaalde diensten mogen verlenen. Natuurlijke personen worden geïdentificeerd aan de hand van hun geldig ID-bewijs; rechtspersonen met behulp van een uittreksel uit het handelsregister van de KvK, en identificatie van de bevoegde vertegenwoordiger. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de site van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Beleid derdengelden

Nijdam Advocatuur ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur en is daardoor vrijgesteld van de verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben.

Klachtenregeling

Wij zetten ons met vol enthousiasme in om onze klanten vooruit te helpen. Mocht je desondanks niet tevreden zijn over de dienstverlening, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen. Wij hanteren hierbij de volgende Kantoorklachtenregeling Nijdam Advocatuur.

Rechtsgebiedenregister

Rens Nijdam heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • hoofdrechtsgebied: ondernemingsrecht
  • subrechtsgebied: fusies & overnames
  • subrechtsgebied: agentuur en distributie
  • subrechtsgebied: beroepsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid

Op grond van deze registratie is Rens Nijdam verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.